Marathi Poem by Sandip Naoghare : 111530374

«-----------------------------»
तो श्रावणी सडा पावसाचा
मला लागला लळा श्रावणाचा...
किती दुर गेलो त्याची फिकर नाही
तुझा साथ हवास

read more

View More   Marathi Poem | Marathi Stories