Gujarati Blog by ચિરાગ : 111530319

વિશ્વાસ અને વૈષ્ણવી ધીરજ ભાઈના જોડિયા સંતાન હતા. કમ નસીબે ધીરજભાઈના પત્ની રમાબેનનું મૃત્યુ થઇ ગયું હતું. ઘરના કામ

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories