Gujarati Whatsapp-Status by Shaikh : 111530264

નાની ઉંમરમાં જિંદગીને મેં બહુ નજીક થી જોઈ છે સાહેબ ખાલી મન રાજી રાખવાની વાતો સિવાય કોઈ કોઈનું નથી .

View More   Gujarati Whatsapp-Status | Gujarati Stories