Gujarati Blog by Radhika Kandoriya : 111530254

જો તને લખવા બેસું, તો,
મારી કલમ અને કાગળ પણ ઓછાં પડે...
જો તને નિહાળવા બેસું તો,
મારી આંખોની દ્રષ્ટિ પણ ઓછી પડે...
read more

Bhavesh 6 month ago

Superb 👌👌👌

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories