Gujarati Blog by Radhika Kandoriya

જો તને લખવા બેસું, તો,
મારી કલમ અને કાગળ પણ ઓછાં પડે...
જો તને નિહાળવા બેસું તો,
મારી આંખોની દ્રષ્ટિ પણ ઓછી પડે...
read more

Bhavesh 12 month ago

Superb 👌👌👌

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories