Gujarati Blog by Radhika Kandoriya : 111528036

આ જીવન જીવવું એટલુ,
પણ સહેલું નથી..
ભીડમાં દુખ, દર્દ ભુલીને,
એક નાનું હાસ્ય કરવું સહેલું નથી..
બીજાની ખુશીઓ મા

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories