Gujarati Book-Review by Mehul Dusane : 111527293

અહીંયા દરેક ને જમાઈ વેલસેટ હોય એવો જોઈએ છે.
અહીંયા દીકરી આપવા માટે ગાડી બંગલો જમીન દોલત બધું જોવાય છે
ભલ

read more

View More   Gujarati Book-Review | Gujarati Stories