Gujarati Thought by Harshida Joshi : 111526567

સાગર પણ ખુબ મતલબી છે, પહેલા જીવ લઇ લે છે અને પછી લહેરો ને કહે છે કે લાશ ને કિનારે મૂકીઆવ !

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories