Gujarati Blog by komal shah : 111526142

#સલામ
એવુ કોઈ કામ કર ગુજરો જીવનમાં
કે લોકોને તમને સામેથી સલામ કરે.

komal shah 6 month ago

Thanks everyone

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories