Gujarati Thought by Swati Joshi : 111525368

Do you also have two different definitions? 🤔
-
-
-

સારાંશ- આ એટીટ્યુડ કે દ્રષ્ટિકોણ શબ્દ કંઇક અદ્ભુત અને અવર્ણનીય છે કેમકે, આપણા સમાજ

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories