Marathi Thought by sk hajee : 111525282

ओळख ही आपल्या जन्मगावी ति फक्त वडीलांच्या नावाची ! आपल नाव माहीत नसल तरी आदराने आदाब साहेब म्हणुन जेव्हां लोग जवळ य

read more

View More   Marathi Thought | Marathi Stories