Gujarati Thought by Zainab Makda : 111525267

ઘણું છે....
રીસાઈ ગયેલા થોડું માની જાય તો ઘણું છે,
આમ ઝીંદગી માં ઘણું સૂનું છે,
છતાંય મન માં એમ થાય છે
એકવાર એ

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories