Gujarati Thought by Bhavna Jadav : 111525118

નથી મુશ્કેલ કશું જ જીવનમાં
એ ભ્રમ આજે વ્યાપ્ત છે
જરા પૂછી જુઓ એ ભગ્ન હૃદયને
કેટલાય પ્રયત્નો છતાં એની "ના" જ છે<

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories