Gujarati Shayri by Devang Dave : 111524835

મુશ્કેલ જ રહ્યું,તારાં પાછાં વળીને જોવાથી
જતી વેળાએ જ જાણે ક્રમશઃ આપી ગઈ...
#

read more

View More   Gujarati Shayri | Gujarati Stories