Gujarati Quotes by Jay Modi : 111524528

આજ ની આ મતલબી દુનિયા માં લોકો પોતાની એક ઇચ્છા પુરી ના થતા અને પોતાના પર મુશ્કેલ સમય આવતા તે લોકો પોતાના ભગવાન બદલી જ

read more

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories