Gujarati Thought by Harshida Joshi : 111524344

Thought of the day

વિરોધ વધારે હોય તો સમજી લેવું કે

કાંતો લોકો તમને સમજી શકતા નથી
અથવા
તમને માપી શકતા નથી.

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories