Gujarati Thought by Ashish Parmar : 111523847

હવે તો ફક્ત હસી લઈએ છીએ...

ખુશ રહેતાં હતાં તેનો જમાનો થઈ ગયો..🙃

#પ્રેમ
read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories