Gujarati Quotes by Pinky Patel

#અર્ધ
અર્ધ ગોળા કાર ચંદ્ર આજે સુંદર લાગે છે
બસ તારી આંખોમાં એ ચંદ્ર ભાસે છે.
પહ

read more

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories