Free Marathi Thought Quotes by Ishwar Trimbakrao Agam | 111522505

बराच वेळ तो समोरच्या टेबलावर एकट्याच बडबडत बसलेल्या इसमाकडे पाहत होता.

"सर, हा ग्लास कुणासाठी? आणि तुम्ही नेहम

read more

View More   Marathi Thought | Marathi Stories