Marathi Thought by Na Sa Yeotikar : 111518127

मन करा रे प्रसन्न

मन चंचल असते, मन सैरभैर फिरते, मन क्षणात इथे असते तर क्षणात दूरवर कुठं तरी फिरून येते. मनाचा वे

read more

View More   Marathi Thought | Marathi Stories