Gujarati Blog by Jalpa Sheth : 111517196

ધર્માંધ બનીને કોઈની લાગણી દુભાવવી એ ક્યાંનો ન્યાય.!?
શું માણસાઈ બતાવી આપણે રોકી ના શકીએ આવો અન્યાય.!?
read more

Yakshita Patel 2 month ago

ખૂબ સુંદર.. ચોક્કસ રોકી શકીયે..

Tiya 2 month ago

Ha roki sakay 😊

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories