Gujarati Shayri by sachin patel : 111513839

હું ખુશીઓ ઉધારમાં આપવાનો ધંધો કરું છું...
કોઈ સમયસર પાછી નથી આપતું એટલે ખોટ કરું છું...

View More   Gujarati Shayri | Gujarati Stories