Gujarati Thought by ગુજરાતી છોકરી iD... : 111513435

નઝર બાજ જેવી જ રહેવી જોય,
ગમતું જોતા જ લઈ લેવાનું.
#બાજ

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories