Gujarati Blog by komal shah : 111512081

#સહેલું છે કદાચ સારા સંબંધો મળવા,
જીવનભર ટકાવવા મુશ્કેલ થયા છે
આ દંભી જગતમાં.

komal shah 3 month ago

Thanks everyone

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories