Gujarati Blog by Dr Priya Gorasiya : 111510467

આકાશ ના આંસુઓ ને ઝીલે છે ધરતી પોતાના પાલવમાં,
શું એ આકાશ ક્યારેય નહિ આવતું હોય ધરતી ના સપનામાં!!!!
read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories