Gujarati Thought by Maylu : 111509657

નવા નવા વિચારો આવવા એ કઈ મોટી વાત નથી પણ એ વિચારોને અમલમાં લાવવાની શરૂઆત કરવી એ કોઈક શૂરવીર જ કરી ‌શકે...🦸

Yakshita Patel 2 month ago

Sachi vat👌🏻👌🏻👍🏻

હરિ... 2 month ago

વાહહ.. શુરવીર...👌👌

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories