Gujarati Religious by संजय दवे गौ प्रेमी : 111507411

તું માધવ તું કેશવ તું જ દ્વારકાધીશ તું જ કૃષ્ણ તું જ સુદામાને પળમાં અમીર કરી દે એવો તું જ દયાળુ...
જય_શ્રી_દ્વારકાધી

read more

View More   Gujarati Religious | Gujarati Stories