Gujarati Book-Review by Mehul Dusane : 111506157

હું ક્યારેય પહેલા હસતો નહતો
જીવન નો અર્થ માત્ર જીવવું એ થતો હતો
હા તું જિંદગી આવી પછી હું હસતો થયો
જિંદ

read more

View More   Gujarati Book-Review | Gujarati Stories