Gujarati Song by Krupa Thakkar YouTube# krupathakkar : 111505491

https://youtu.be/rBCFtt2IaC0
આંખો માં બેઠેલા ચાતક કહે છે મારું ચોમાસું ક્યાંક આસપાસ છે ..🌨️💫

View More   Gujarati Song | Gujarati Stories