Gujarati Whatsapp-Status by Udit Shah : 111502852

અે કહે છે,
હું સક્ષમ છું,
મનથી ખૂબ મક્કમ છું,
સર્વ ગુણોથી સંપન્ન છું,

પણ હું માનું છું,
અેને પામવાને લા

read more

View More   Gujarati Whatsapp-Status | Gujarati Stories