Gujarati Sorry by Manisha Gondaliya : 111502722

મોજ તો અંદરથી આવે માણહ ... બહાના ગોતવા પડે તો એ મોજ નહીં બહાનું જ કહેવાય...મોજ તો જીવવાનો વિષય છે...! મોજ તો તહેવાર છે ઉડવા

read more

View More   Gujarati Sorry | Gujarati Stories