Gujarati Thought by esha shah : 111498721

સામાનમાં તો મારી પાસે ફક્ત તારું ધબકતું હૃદય હતું .
તે આવીને એ પણ લઈ લીધું. હવે મારો જીવવાનો આધાર જ જતો રહ્યો.

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories