Gujarati Thought by BhuDev HemGanga Trivedi : 111498335

મુસાફરીમા સામાન જરૂર પુરતો પરિમિત રાખવૉ, વધારે સામાન બૉજ બને છે. સામાન!!!!!
#સામાન

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories