Gujarati Sorry by Manisha Gondaliya : 111497660

મારા જીવનને સતત શીખવનાર ખૂબ લોકો છે. એક શાંત છોકરીને બોલતી કરનાર લોકો મારી સ્ટુપીડીને સંભાળી મેચ્યોરિટી સુધી લઈ જન

read more

View More   Gujarati Sorry | Gujarati Stories