Gujarati Romance by Das tur : 111497296

ચાલ દિકુ ડેટ પર જઈએ, 🕺
એક જંગલમાં ગુલમોરની ડાળી પર બેસીએ, ચકલી ચકલાની જેમ પ્યાર કરીએ 👻
પ્લાસ્ટિકના ફુલથી કરું

read more

View More   Gujarati Romance | Gujarati Stories