Gujarati Thought by Maulika Shah : 111496905

🙏 માં બાપ જીવંત હોય છે ત્યારે, તેમને ધિક્કારે છે

લોકો. અને તેમના મર્યા પછી તેમની DP કે Status

મોબાઈલ માં રાખે છે.

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories