Gujarati Blog by Firdos Bamji

ફરી મળીશું કહી છુટા પડ્યા હતા
જીવંત રહેવા આ બહાનું કાફી હતું
હજી સુધી રાહ જોયા કરું છું હું
ના જાણે હવે નિયત

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories