English Good Night status by Gal Divya on 04-Jul-2020 09:50pm

good night 🤗

RJ_Ravi_official 1 month ago

સૂર્ય અને ચંદ્ર પાછે ઘડિયાળ નથી તો પણ પોતાના સમય પ્રમાણે ઉગે અમે આથમે છે... તો સાહેબ તમારા જોડે તો સમય અને ઘડિયાળ બને છે તો સમય સાથે ચાલતા નથી

View More   English Good Night Status | English Jokes