Gujarati Thought by Hina Gajera

#વાસ્તવિક

તારા જીવન નાં વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ માં તું મને રાખ,
આભાસી પ્રતિ

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories