Gujarati Thought by Brijesh Shanischara : 111494842

કલ્પનાઓ માં જીવવું
અને
વાસ્તવિકતા ઓ માં જીવવું
બન્ને માં
જમીન અને આસમાન નું
તફાવત હોય છે

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories