Gujarati Funny by Maulika Shah : 111494545

🙋👉ચોક્કસ નક્કી કોઈ દુશ્મને જ કોરોના 🛌ને આપણાં
દેશ નો સિધ્ધો 🛤️ રસ્તો બતાવ્યો હશે . નહીં તો હું તો એવો આડોઅવળો↩️

read more

View More   Gujarati Funny | Gujarati Stories