Gujarati Questions by Shree : 111490141

#ઈચ્છાનુવર્તી
ક્યારેક એવું થાય છે કે ઈચ્છાનુવર્તી થી મુદ્દો પૂર્ણ થાય

read more

View More   Gujarati Questions | Gujarati Stories