Gujarati Thought by Nita Bhutaiya : 111488003

દેકરો તો ખોટા નો જ હોઈ છે સાચો તો ચૂપ રહી ને પણ બાજી જીતી જશે
#ખોટું

Shree 4 month ago

સાચી વાત

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories