Gujarati Thought by Nita Bhutaiya : 111488001

ઘણી વાર સાચું અને ખોટું બંને આપણી નજર સામે હોઈ છે. છતાં આપણે નિર્ણય નથી લાઇ શકતા
#ખ

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories