Gujarati Thought by Dipak Makwana : 111487650

હક એ લોકો જમાવે છે પ્રેમમાં, જેમને પ્રેમી પર વિશ્વાસ નથી હોતો.
બાકી પ્રેમ તો દિવ્યાંગો પણ કરે છે..

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories