Gujarati Good Night by Hasmukh : 111484132

તુ કોઈ વિષય નથી કે તારા ઉપર લખવા બેસાય..💕
તુ તો એ લાગણી છે જેનો અહેસાસ વારંવાર છલકાય💕

View More   Gujarati Good Night | Gujarati Stories