Marathi Quotes by Tushar Ponkshe : 111483587

शक्ती भ्रष्ट होत नाही. भीती भ्रष्ट होते ... कदाचित शक्ती गमावण्याची भीती.
#भ्रष्ट

View More   Marathi Quotes | Marathi Stories