Gujarati Thought by BhuDev HemGanga Trivedi : 111482219

સમુદ્ર વિશાલ છે. પણ એનું પાણી ખારું છે.
પણ જો હૃદય વિશાલ હોય ને સાહેબ વાણી મીઠી હોય છે.
read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories