Gujarati Thought by Krunal Mevada

#ઉન્નતિ

જુના વિચારસરણી સાથે લઈને,

આપણે નવી જગ્યાએ ઉન્નતિ પામી શકતા નથી.

Mastermind 10 month ago

જૂના ની જગ્યાએ જૂની હોવું જોઈએ

Krunal Mevada 10 month ago

આભાર મિત્ર

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories