Gujarati Shayri by DP Rajput : 111478019

મને ખબર છે તું કદી નહીં મળે,

છતાં પણ તને જ પ્રેમ કરવો ગમે છે મને.

ṃя...Ԁק😘😍

read more

View More   Gujarati Shayri | Gujarati Stories