Gujarati Shayri by DP Rajput : 111478018

મળવું ના મળવું એ હશે કદાચ કિસ્મતના હાથમાં,
પણ, તને ચાહવું એ મારા હાથમાં છે....!💕

ṃя...Ԁק😘😍
read more

View More   Gujarati Shayri | Gujarati Stories